Tygerberg Baptiste Kerk

'n Veilige Hawe vir die Siel

Bedienings

Tuisblad/Ons Gemeente


Ons het verskeie bedienings in ons gemeente waar ons mekaar en ons gemeenskap dien.

Groeigroepe

Ons gemeente het drie groeigroepe waar gemeentelede en besoekers bymekaar kom waar daar na die welsyn van lede omgesien word. Byeenkomste van die groepe behels 'n studie van die Woord van God (Bybelstudie), gebed en gesprekke oor sorgaangeleenthede. Die groepe kom Sondagaande om 18h00 bymekaar.

Groeigroepkoordineerder:

Chris Wilhelm
Tel: 
079 543 7748
E-pos: 
christiaanwilhelm@gmail.com

Groeigroepleiers:

Philip Agenbach
(Bellville en omgewing)
Tel: 084 494 0922 
E-pos: jassie1@telkomsa.net

Pieter Cillié
(Stellenberg, Brackenfell en omgewing)
Tel: 083 653 2808 
E-pos: pieter@meyernel.co.za

Jacques van Wyngaardt
(Durbanville en omgewing)
Tel: 082 955 8423
E-pos: jvwyngaa@gmail.com

Sondagskool

Ons kinders se geestelike welstand is vir ons baie belangrik en daar word met spesiale sorg na die samestelling en die inhoud van ons lesmateriaal gekyk. Ouers binne ons gemeente bied die lesse aan om sodoende verhoudings tussen volwassenes en kinders te versterk. Byeenkomste vind plaas tydens die Sondagoggend dienste.

Sondagskoolkoordineerder:

Willem Myburgh
Tel: 084 629 4379 
E-pos: willem.myburgh@capetown.gov.za

Jeug

Ons jeug (hoërskoolkinders en jong volwassenes) deel in opwindende aktiwiteite waar hulle ook die waarde van geestelike opvoeding in 'n dinamiese wêreld vol uitdagings wat die lewe bied, leer. Ons jeug kom elke tweede Vrydag bymekaar. Sien ons kalender vir meer inligting.

Jeugkoordineerder:

Gideon Cillié
Tel: 083 321 2668 
E-pos: gideon@meyernel.co.za

Sorg

Ons sorgbediening koordineer ons gemeente se benadering tot die geestelike welstand van ons gemeente asook uitreike tot besoekers en mense in ons samelewing. Dit behels geleenthede vir gebed en aksie om sodoende by te dra tot geestelike groei asook redding van siele.

Sorgkoordineerder:

Eddie Astle
Tel: 082 881 2896 
E-pos: eddie.astle@gmail.com

Goeie Hoop Publikasies

Goeie Hoop is 'n uitgewer van ons gemeente met 'n visie om geestelik betroubare publikasies uit te gee (sien ook publikasies beskikbaar op hierdie webblad). 'n Doelwit van die uitgewer is om geestelike leesstof in Afrikaans beskikbaar te stel om 'n bydrae te maak in die geestelike groei en welstand van mense asook om die evangelie met almal te deel.

Goeie Hoop Publikasies:

Chris Wilhelm
Tel: 079 543 7748
E-pos: christiaanwilhelm@gmail.com

Webblad

Ons beoog om ons gemeente se webblad gereeld na te gaan en op datum te hou.

Webbladkoordineerder:

Jacques van Wyngaardt
Tel: 082 955 8423
E-pos: jvwyngaa@gmail.com